Gayrimenkul Hukuku ve Kentsel Dönüşüm

Sinanoğlu Hukuk Bürosu olarak; günümüzün belirsizlik oluşturan gündemi kentsel dönüşüm projeleri hususunda, gerek arsa sahipleri gerekse inşaat şirketleri tarafındaki kişi ve kurumları temsil etmektedir. Büromuz, hali hazırda dönüşüm ve yenileme projeleri ile eskiyen, terk edilen, yıpranan kentsel dokunun, değiştirilmesi aşamasında danışmanlık vererek çalışmalarına devam etmektedir. Bu süreçte gerek mülk sahipleri arasında, gerekse mülk sahipleri ile yenileme projelerini gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar arasında ortaya çıkan fikir ayrılıkları, hak ihlalleri, yasa ve yönetmeliklerdeki düzenlemelerin yaratacağı aksaklıklar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Tüm süreç boyunca siz müvekkillerimizle beraber toplantılara katılmaktan büyük zevk duyuyoruz.

Sinanoğlu Hukuk Bürosu’nun Kentsel Dönüşüm sürecinde siz müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetler;

 • Belediye, Tapu Müdürlüğü ve Diğer Gerekli Kurumlarda Araştırma ve İnceleme Yapılması
 • Proje İnşası ve Bağımsız Bölüm Metrekare ve Konum Paylaşımının Detaylı Biçimde Yapılması.
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Ruhsat Sürecinin Takibi
 • Sözleşmeye Ek Bir Teknik Şartname İle Kaba İnşaat ve Kullanılacak Malzemelerin Tespiti
 • Sözleşmede İnşaat Süre Uzatımı, Yarım Bırakılması Gibi Haller İçin Cezai Şart Belirlenmesi ve Gerektiğinde Tarafımızca Paraya Çevrilerek Mülk Sahiplerine Ödenmesi
 • Sözleşmede Yer Alan Teminatların Güvence Altına Alınması ve Gerektiğinde Tarafımızca Paraya Çevrilme Sürecinin Yürütülmesi
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Noter ve Tapu Dairelerinde Tescili
 • Müteahhit Firmaya Tapu Devir Zamanlarının Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi
 • Yönetim Planının Müteahhit Firma İle Birlikte Hazırlanması
 • Yönetim Planının Tapuya Tescili