Uluslararası Hukuk

Sinanoğlu Hukuk Bürosu; müvekkillerine uluslararası hukuk alanında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Uluslaarası Hukuk alanındaki hizmetlerimiz; gümrük işlemlerinden doğan davalar, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları, şirket kuruluşları ve tasfiyesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde daba açılmasına yöneliktir.

Son zamanlarda artış gösteren, Türkiye’de yabancı ülke vatandaşlarının ve firmalarının yaşadığı veya Türk vatandaşlarının ve firmalarının, yabancı ülkelerde yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümü açısından Uluslararası Hukuku bilmek ve müvekkilerin talepleri doğrultusunda profesyonel anlamda uluslararası sözleşme ve ilgili mevzuatların çerçevesinde müdahale etmek açısından müvekkillerimize danışmanlık vermekteyiz.