Sözleşmeler Hukuku

Sinanoğlu Hukuk Bürosu olarak; siz müvekkillerimize kredi sözleşmeleri, gayrimenkul alım/satım sözleşmeleri, şirket ortaklıkları, birleşmeler, devir sözleşmeleri ile satın almalara yönelik sözleşmeler, finansal kiralama, know-how, alacak/borç yapılandırmalarında gerek görülecek sözleşmeler, joint – venture sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere siz müvekkillerimizin taleplerine göre her türlü sözleşmenin hazırlanması ve bu hususlarda müvekkilimizin haklarını en doğru ve etkin biçimde korumayı amaçlayarak hizmet vermeyi amaçlamaktayız.