Medeni Hukuk

Sinanoğlu Hukuk Bürosu olarak; Medeni Hukuk alanında kişilerin fiil ehliyeti ve temyiz kudreti, rüşt, kişiliğin korunması, gaiplik, doğum, nüfus kaydı ve kütüğü gibi konuları düzenleyen, Kişiler Hukuku alanında nişanlanma, evlilik ve boşanmanın hüküm ve şartları, evlilikte mal rejimi, hısımlık, velayet, vasilik, miras hukuku konularını düzenleyen Aile Hukuku ve gayrimenkul ve menkul mülkiyeti veya zilyetliği, müşterek ve iştirak halinde mülkiyet, işgal, zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılması, intifa, irtifa, geçit, şüfa, üst hakkı, ipotek, rehin, devir, kamulaştırma, istimlak ve tapu sicili gibi konuları işleyen Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku ana dallarında profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Müvekkillerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda her türlü adli süreçte yanlarında yer almaktayız.