Marka ve Patent Hukuku

Sinanoğlu Hukuk Bürosu; tescil alanında,  TPE, WIPO ve EPO nezdinde işlem yapmaya yetkili, yetkili ve donanımlı patent ve marka vekilleri ile beraber çalışmaktadır.

Müvekkillerimize, başta Türkiye’de olmak üzere, dünya çapındaki marka, patent ve endüstriyel tasarım portföylerinin yönetimi alanında hizmeti sunmaktayız. Tescil alanındaki çalışmalarımız; portföy yönetimi, yeni tescil başvurularının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi, lisansların, isim değişikliklerinin, birleşmelerin, hak sahipliği devirlerinin, rehinlerin kaydını, fikri mülkiyet ön inceleme ve denetimleri, yenilemeleri, takip edilmesi ve yıllık ücret ödemelerinin hazırlanmasını içermektedir.