İş Hukuku

Sinanoğlu Hukuk Bürosu olarak, iş hukuku alanında; müvekkilimiz gerek işçi taraf olsun gerek işveren kişi/şirket, haklarını ve ihtiyaçlarını taleplerine göre değerlendirerek en iyi sonucu elde etmelerinde, her türlü iş hukuku ihtilafı ile ilgili sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde gerek temsil ederek gerek savunarak kendilerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Çalışmalarımız iş hukukunun her alanı ile dava açılması, mevcut davaların takibi, ihtarname hazırlanmasını de kapsamakla beraber, iş sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve taraflarla müzakere edilmesi, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından kaynaklanan sorumluluk, rücu talepleri, kıdem ve ihbar tazminatları, ibra sözleşmelerinin hazırlanması, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yapılandırılması hususlarını da kapsamaktadır.