İcra/İflas Hukuku

Sinanoğlu Hukuk Bürosu; İcra İflas Hukuku ve alacak/borç yönetimi konusunda yetkin olarak müvekkillerinin taleplerine cevap vermektedir. Adli süreçlerin haricinde taraflar arasında bir sulh süreci yapılandırarak, alacak/borç yönetimi ve takip süreçleri bakımından hızlı ve hedefe dayalı çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Tüm bunların yanında, icra/iflas takipleri sürecinde yer alan müvekkillerimiz açısından, borçtan kurtulma, iptal davaları ile itirazların yapılması ve iflasın ertelenmesi hususlarında siz değerli müvekkillerimize destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.