Fikri Mülkiyet Hukuku

Sinanoğlu Hukuk Bürosu olarak; kapsamlı olarak düşünce ürünlerinin korunmasını amaçlayan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun çerçevesinde, edebiyat, müzik, sanat, mimarlık, fotoğraf ve sinema eserleri ve bilgisayar programı yanısıra bu eserlerden işlenmiş, uyarlanmış ve türetilmiş tüm fikir ürünlerini ve eserleri ve bu eserleri meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri işleyen, çoğaltan, yayan, umuma arz eden veya herhangi bir surette izinsiz olarak ticari olarak kullanan ve yararlanan, icra eden kişiler, kurumlar, sanatçılar, yapımcılar ve radyo-televizyon kuruluşları arasındaki ilişkiyi tanımlamak, düzenlemek, bu eserler üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, tazmin etmek ie bu eserlerin kanunda öngörülen esas ve usullere aykırı kullanım ve yararlanma hallerinde ortaya çıkacak yaptırımların tespit edilmesi aşamasında siz müvekkillerimize hizmet verilmektedir.